Deeltijds Vast


Organisatie
Huis van het Nederlands Brussel
VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
• ontvangt mensen die Nederlands willen leren, geeft hen informatie en neemt testen af
• zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
• stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
• werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad
Functie
Als assistent van de algemeen directeur ben je de rechterhand van de directeur en ondersteun je hem in zijn dagdagelijkse taken. Je rapporteert rechtstreeks aan hem.
Je bent verantwoordelijk om/voor
• verslaggeving van interne en externe (beleids)vergaderingen
• inhoudelijke opvolging van de agendaflow
• opmaak van de agendastructuur
• het verzamelen, distribueren en (digitaal) archiveren van documenten
• beheer van de professionele directieagenda
• beheer van binnenkomende en uitgaande (professionele) correspondentie
Je filtert en screent binnenkomende vragen, taken en opdrachten op prioriteit en belangrijkheid. Je zorgt voor interne afstemming (o.a. dat de juiste interne verantwoordelijken het verder kunnen opnemen of correcte info kunnen aanleveren) en bent verantwoordelijk voor eventuele opvolging.
Je ondersteuning zorgt ervoor dat de directeur zich kan focussen op de kerntaken, eigen aan zijn functie.
Profiel
• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (minimum bachelor) of je kan relevante ervaring voorleggen
• Je beschikt over een min. 2 jaar ervaring in een administratieve management-ondersteunende functie
• Je hebt inzicht in businessprocessen en kan ze toepassen op agendabeheer
• Je organiseert je eigen werk effectief en richt je beschikbare tijd en energie op de hoofdzaken en acute problemen
• Je werkt planmatig en efficiënt
• Je pikt nieuwe zaken en vaardigheden op en past ze toe waar nodig
• Je denkt mee na en kan proactief handelen
• Je beschikt naast je dienstverlenende instelling ook over zeer goede sociale vaardigheden
 Je legt vlot nieuwe contacten
 Je bent in staat een persoonlijk netwerk uit te bouwen
 Je hebt een hoge dosis integriteit, werkt discreet en klantgericht
 Je bent stressbestendig en kan omgaan met vertrouwelijke informatie
• Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk (en hebt een goede kennis van het Frans en het Engels)
• Je kunt vlot werken met de standaard MS Office tools (Outlook, Excel, Word & Powerpoint)
Aanbod
• Deeltijdse tewerkstelling (50%), uurrooster in onderling overleg
• Verloning volgens barema B1a van paritair comité 329.01 (brutoloon 2j anciënniteit 50%: 1.418 euro, bij 10j anciënniteit: 1.615 euro). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt overgenomen
• Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag
• Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek (voor voltijdse job). In praktijk wordt er voor een halftijdse job 20 uren per week gewerkt, met één halve dag compensatieverlof per maand.
• Interessante verlofregeling
• Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
• Snelle indiensttreding is pluspunt
Solliciteren
Contactpersoon: maarten.mommaerts@huisnederlandsbrussel.be
Reageren voor: 11/02/2018

Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV (beide in het Nederlands) ten laatste op zondag 11 februari 2018 sturen naar: vacature.assistentdirecteur@huisnederlandsbrussel.be (met vermelding: SOL.ASSIST) De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV. De gesprekken staan gepland op dinsdag 20 februari 2018 (NM)