Deeltijds Vast


Organisatie
Sociaal Fonds Podiumkunsten
Als vormings- en ontwikkelingsorganisatie van de professionele podiumkunsten- en muzieksector (pc 304) gaan wij voor kwalitatieve loopbanen en sterke organisaties met een bijzondere aandacht voor groepen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Functie
De professionele kunstensector werkt verder aan haar interculturaliteit. Verschillende kunstorganisaties spraken - ten tijde van de engagementsverklaring
interculturaliteit en recent opnieuw in hun aanvragen tot structurele ondersteuning binnen het Kunstendecreet - de bereidwilligheid uit zich in te zetten voor meer
diversiteit binnen de kunstensector. De urgentie is er, alleen ontbreekt het hen soms aan de juiste tools en ondersteuning om er echt werk van te maken. Samen met het Kunstenpunt, Gunilla de Graef (Juntar) en het Minderhedenforum het traject sCan&Do voor organisaties die willen werken aan meer diversiteit. Nu zijn we op
zoek naar projectleider.


sCan&Do is een meerjarig begeleidingstraject op maat van kunst- en cultuurorganisaties, waarbij aan de hand van analyse, individuele begeleiding, groepssessies enzovoort wordt gewerkt aan het duurzaam interculturaliseren.


Jobomschrijving


Je maakt deel uit van het sCan&Do-team en coördineert de trajecten, ook deze die worden uitgevoerd door de andere sCan&Do medewerkers en volgt deze op. Als medewerker van het sCan&Do-team ondersteun je kunstenorganisaties in het omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit aan de hand van de ontwikkelde sCan&Do-methodiek.


Tijdens de interculturaliseringstrajecten verhelder je de vragen en noden van de kunstenorganisaties en analyseer je samen met hen de situatie. Op basis hiervan maken jullie samen een plan van aanpak en begeleid je hen in het interculturaliseringsproces. Je streeft duurzame verandering na. Bij het uitoefenen van de trajecten inventariseer je de noden in de sector en ontwikkel je gebruiksvriendelijke concepten en instrumenten.
Profiel
Kennis, vaardigheden en attitudes

je kan goed samenwerken, ondersteuning bieden (coachen) en duurzame veranderingsprocessen begeleiden
je bent goed in strategisch denken
je kan plannen, uitvoeren en evalueren
je bent zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief
je kan spreken voor een groep
je kan vlot werken met mail, Google drive, Word, Excel en internet
je kan op een constructieve manier omgaan met verandering
je neemt initiatief en weet van aanpakken
je hebt aandacht voor innovatie en je kan bestaande werkwijzen en processen in vraag stellen met oog op verbetering en kwaliteitsverhoging
je bent praktisch, een doorzetter en tegelijkertijd empathisch

algemene vereisten

je hebt affiniteit met podiumkunsten
je hebt een diploma op bachelor niveau of gelijkwaardige ervaring
je hebt affiniteit met culturele en maatschappelijke diversiteit
je hebt ervaring met het inzetten van methodieken, instrumenten en werkvormen, bij voorkeur in interculturaliseringsprocessen.
Aanbod
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 50% bij Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP)
verloning: categorie A van de cao podiumkunsten (pc 304), aanvullend pensioen van 2,5%, volledige dertiende maand, woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 100% terugbetaald, maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag. Relevante werkervaring wordt meegenomen in de loonbepaling.
indiensttreding: zo snel mogelijk
plaats van tewerkstelling: kantoor van het SFP, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel met mogelijkheid tot thuiswerk
Solliciteren
Contactpersoon: Shari Legbedje op shari@podiumkunsten.be
Reageren voor: 15/02/2018

Stuur ten laatste op donderdag 15 februari 2018 je motivatiebrief en cv naar Shari Aku Legbedje (shari@podiumkunsten.be). Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op dinsdag 20 februari.