Deeltijds Vast


Organisatie
De Nieuwe Opdrachtgevers
De Nieuwe Opdrachtgevers vzw is op zoek naar een deeltijds medewerker voor haar zakelijk beheer. De Nieuwe Opdrachtgevers is een organisatie die bemiddelt tussen opdrachtgevers en kunstenaars. Ze bouwde de voorbije 15 jaren haar expertise uit in procesbegeleiding van beeldende kunstprojecten geïnitieerd vanuit de burger/samenleving. De organisatie is actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ze bestaat uit een klein team van 2 vaste medewerkers en een zestal freelance medewerkers.
Functie
De medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van zakelijke taken zowel binnen de lopende projecten als binnen het kader van de dagelijkse werking van De Nieuwe Opdrachtgevers vzw.
Hij/zij rapporteert hierover aan de directeur en de Raad van Bestuur. De belangrijkste taken van de medewerker zijn:
• Financieel beheer en boekhouding: contactpersoon met extern boekhoudkantoor en bank, voorbereiding kwartaalafrekening BTW-administratie, opmaak (project)begroting(en), briefing van projectbegroting met betrokken medewerkers, opmaak facturen en onkostennota's, uitvoering betalingen, kasbeheer, beheer verzekeringen,...
• Personeelsbeheer: opvolging verloning van de freelance medewerkers, administratie vrijwilligers & stagiairs, …
• Relatiemanagement: afsluiten, opvolging en beheer van de contracten met opdrachtgevers (verenigingen, steden/gemeenten, e.a) en kunstenaars, financiële opvolging van de projecten met de opdrachtgevers
• Het uitvoeren van reguliere taken binnen de verschillende projecten/dagelijkse werking van De Nieuwe Opdrachtgevers vzw (o.a. meewerken aan de opmaak van jaarverslagen en actieplannen voor de subsidiërende overheden of partners in het Nederlands en het Frans, organiseren van conferenties en workshops, notuleren bij vergaderingen, ...)
• Communicatie: het onderhouden van de website & digitale media (oa facebook en instagram)
Profiel
Ervaring met financieel beheer van een vzw;
Kennis van projectmanagement;
Noties van websitebeheer;
Tweetalig (NL-FR) met basistaal het Nederlands, meertaligheid (NL-ENG-FR) is een pluspunt.
Andere competenties:
- Zelfstandig en planmatig kunnen werken;
- Een doelgerichte en resultaatgerichte aanpak hanteren;
- Beschikken over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
- Initiatieven durven nemen;
Aanbod
Een boeiende functie in een kleine maar dynamische organisatie. Verloning volgens de afspraken in het paritair comité van de socio-culturele sector (PC 329). Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Tewerkstelling op zelfstandige basis is ook mogelijk.
Solliciteren
Contactpersoon: Thérèse Legierse
Reageren voor: 26/02/2018

Stuur uw kandidatuur (een CV met een gemotiveerd schrijven) per e-mail naar Thérèse Legierse, directeur van De Nieuwe Opdrachtgevers via therese@denieuweopdrachtgevers.be.