Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
Brussels Kunstenoverleg vzw & Réseau des Arts à Bruxelles asbl | Brusselse Museumraad vzw & La Concertation asbl - action culturelle bruxelloise
Functie
Eind 2016 kondigde de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort aan dat Brussel zich kandidaat ging stellen om Culturele Europese Hoofdstad te worden in 2030. Deze kandidatuur moet Brussel in staat stellen om in samenwerking met de sector een gedeelde visie te ontwikkelen rond cultuur in Brussel. De Minister-President wil in nauwe samenwerking met de actoren op het terrein, het Brusselse middenveld en de andere beleidsactoren, een traject aanvatten die de culturele dynamiek en creativiteit van de hoofdstad (internationaal) in de verf zetten.
De Minister-President gaf de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR) en la Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een prospectief traject op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zijn de culturele netwerken op zoek naar een projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.
Je stippelt een traject uit om samen met de verschillende netwerken en hun leden tot een visiedocument te komen voor cultureel Brussel. Je begeleidt vervolgens de verschillende fases van dit project en rapporteert hierover aan de culturele netwerken en het beleid.
Profiel
Vereiste kennis en ervaring :
- Perfect tweetalig (Frans/Nederlands) en degelijke kennis van het Engels
- Grondige kennis van de werking en historiek van de Brusselse culturele sector, en van Brussel in het algemeen
- Universitair diploma (of gelijkgesteld door ervaring), minimum vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie

Competenties:
- Je bent een echte netwerker en verbinder, gaat graag in gesprek met mensen en legt gemakkelijk contacten. Je kan de brug slaan tussen sector en beleid
- Je hebt zin voor initiatief en kan zelfstandig werken
- Je gelooft in samenwerking en co-creatie
- Je hebt een luisterend oor, je kan op een diplomatische manier gezamenlijke standpunten formuleren en verwoorden
- Je kan informatie op een analytische manier verwerken en een visie ontwikkelen
- Je kan goed vergaderingen leiden en het woord nemen voor een publiek schrikt je niet af.
- Je hebt een vlotte pen en kan goed communiceren met een professioneel publiek.
- Je werkt nauwgezet en respecteert deadlines.
- Je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken en in het organiseren van vergaderingen, studiedagen, …
- Je beschikt over doorzettingsvermogen.
Aanbod
Het betreft een deeltijds, tijdelijke opdracht (50 % gedurende één jaar). De manier van tewerkstelling en verloning gebeurt in onderling overleg.
Solliciteren
Contactpersoon: Leen De Spiegelaere
Reageren voor: 25/02/2018

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar leen@rabbko.be met, in 1 pdfbestand dat uw naam draagt: - uw curriculum vitae - een korte motivatiebrief - een korte nota (maximum 5000 tekens) waarin u toelicht wat uw culturele ambitie voor Brussel in 2030 zou zijn. Solliciteren kan tot en met 25 februari 2018.