Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
Gonzo Circus vzw
Gonzo (circus) is niet gewoon een papieren tijdschrift. Het is meer. Naast een heerlijk ruikend tweemaandelijks gedrukt tijdschrift is het ook een website met een inspirerende blog waar je online recensies, longreads en opiniestukken vindt. Het is ook een verzameling professionals die culturele evenementen (co-)cureren, debatten initiëren en cultuurliefhebbers op andere wijzen inspireren. Muziek maakt de hoofdmoot uit van onze onderwerpen, maar onvermijdelijk duiken er ook beschouwingen op over kunst, media en maatschappij. Gonzo (circus) is het enige Nederlandstalige platform dat radicaal reflecteert op vernieuwende muziek en cultuur uit Vlaanderen, Nederland en de wijde wereld. Gonzo (circus) is een ‘voorloper’ in de letterlijke zin van het woord: we besteden aandacht aan een artiest of een ontwikkeling wanneer anderen het (nog) niet doen. Hoe gevarieerd onze (muzikale) smaak ook is, de liefde voor muziek en kunst verbindt ons – een passie die doorklinkt op elke pagina van het tijdschrift.

Gonzo (circus) wordt uitgegeven door de vzw Gonzo Circus, die wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Om samen met de redactie, onze auteurs en de artistiek en zakelijk leider onze positie in het Nederlandstalige culturele en media-landschap te versterken, zoeken we voor de Raad van Bestuur.
Functie
Uitgaande van de opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur van Gonzo (circus) vzw dienen kandidaat-bestuursleden naast generalistische bestuursvaardigheden een of meer van de onderstaande competenties te bezitten, affiniteit hebben met het inhoudelijke werkgebied van de vzw en het engagement aangaan mee te werken aan de uitbouw en permanente dynamisering van Gonzo Circus vzw als organisatie.

Als jij over een of meer van de volgende profielen beschikt, stel je dan nu kandidaat!
Profiel
- Juridische expertise inzake vzw-wetgeving, cultural governance, personeels- en vrijwilligerswetgeving, alsook de sectorspecifieke Belgische en Vlaamse wetgeving.
- Financiële expertise in het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen zowel ten behoeve van de algehele werking als projectsubsidies.
- Expertise op het gebied van specifieke kennis van het uitgeefbedrijf en journalistiek.
- Expertise op het gebied van sponsorwerving en/of subsidie-aanvragen.
- Inhoudelijke sectorspecifieke expertise op het gebied van de muziek, kunst en maatschappij.
- Expertise op het gebied van pr en marketing binnen een cultuur- en mediacontext.
- Human resources en organisatieontwikkeling.
Voor Gonzo Circus vzw is diversiteit inzake gender, etnische afkomst en leeftijd belangrijk. V/X, kandidaten met een niet-westerse achtergrond, jongeren en 65+-plussers worden uitdrukkelijk gevraagd zich te melden als kandidaat-bestuurder.

Aangezien onze werking zich uitstrekt over het hele Nederlandse taalgebied, roepen wij ook Nederlanders expliciet op om zich kandidaat te stellen.

Verder verwachten we van de kandidaten:

- het vermogen om bestuur collegiaal uit te oefenen;
- onafhankelijk kunnen optreden (geen belangenconflict);
- voldoende tijd (minimaal 4 vergaderingen per kalenderjaar);
- onderschrijven van de missie van de vzw.
Aanbod
Bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit, maar onkosten gemaakt in het kader van de functie worden uiteraard vergoed.
Solliciteren
Contactpersoon: Ruth Timmermans
Reageren voor: 01/02/2018

Ga naar www.gonzocircus.com/bestuursleden om je bekend te maken als kandidaat-bestuurslid