Voltijds Tijdelijk


Organisatie
De Moeve vzw
De Moeve vzw is gevestigd in Lier, een stad met meer dan 35 000 inwoners. De Moeve vzw organiseert activiteiten voor en door jongeren tussen 16 en 26 zoals het Broeihaard Kunstenfestival, Pop-Up koor, Project Wildernis en Pelikul.


De Moeve vzw wil jonge mensen de mogelijkheid geven om zichzelf te zijn, hun talenten te ontwikkelen, plezier maken, sociale contacten te leggen, uitgedaagd te worden, zichzelf te ontplooien, bijleren, succeservaringen te hebben en geïnspireerd te geraken. Hiervoor willen we een pluralistische, open en veilige plaats voor individuen en voor groepen creëren. De Moeve vzw stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief om op die manier bij te dragen aan de maatschappij.

Met BOOOST! wil De Moeve nog nadrukkelijker dan ooit tevoren ondernemende en creatieve jongeren stimuleren en ondersteunen bij het realiseren van hun dromen. We zetten hiervoor in op het versterken van hun ondernemerschapskwaliteiten en persoonlijkheidsontwikkeling.
Het project verloopt volgens vier sporen:

1. Coaching: Verdieping van kennis en inzicht in het eigen handelen en in datgene waarmee jongeren willen doorbreken. Door middel van laagdrempelige workshops ontwikkelen ze hun competenties.
(Er wordt steeds ingespeeld op de noden van de jongeren, ze kunnen ook zelf vorm geven aan het programma. Bv workshops Pitchen, Online Shop opzetten, boekhoudbasics: ondernemingsvormen – facturen opmaken, alternatieve economie. persoonlijkheidstesten: MBTI, Big 5, Basicprofile.com.

2. Ruimte: hun ding in de wereld zetten. Dit zou je ook marketing kunnen noemen. Naast het kijken daar de eigen persoon, verlangens en dromen is het ook belangrijk om de ruimte waarbinnen jongeren werken te leren kennen. Is hun idee relevant voor anderen? Beantwoordt het aan een behoefte of zijn ze in staat om anderen hiervan te overtuigen?

3. Inspiratie: Door actief erop uit te trekken zoeken we antwoord op vragen zoals: Waar zijn anderen mee bezig? Wat kan daar uit geleerd worden? Er worden uitstappen gemaakt om op het terrein te gaan kijken. Er komen mensen hun verhaal doen. Ook hier geldt de regel dat iedereen dingen kan aanbrengen en dat deze via het project tot een leuke
vrijetijdsactiviteit kunnen worden uitgewerkt die voor een brede groep jongeren interessant is.

4. Netwerken: Nieuwe contacten brengen ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. We zetten evenementen en andere gelegenheden op waarbij mensen elkaar en hun activiteiten beter leren kennen. De projectmedewerker stimuleert contacten en verwijst door waar mogelijk.


Naast een ondersteuningstraject voor geselecteerde jongeren wordt ook een open activiteitenaanbod georganiseerd waaraan alle geïnteresseerde jongeren kunnen deelnemen.
Functie
In nauw overleg met de jeugdhuiswerker en de raad van bestuur:

• coördineer je het project en plan je de verschillende fases.
• betrek je vrijwilligers actief bij de uitbouw en de uitvoering van de onderdelen van het project.
• stel je een kerngroep samen van jongeren die het gezicht worden van het project en het inhoudelijk mee zullen sturen.
• begeleid je jongeren met het behalen van concrete doelstellingen in hun persoonlijk traject.
• zoek je naar synergie met andere projecten van De Moeve en partners.
• werk je de communicatie over het project uit.
• zoek je actief mee naar extra middelen om het project te realiseren.
• rapporteer je over het project aan stakeholders.

Volgende houding wordt verwacht:
• je hebt een uitgesproken vertrouwen in het kunnen en het leerpotentieel van jongeren.
• je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te gaan.
• je bent dynamisch, zelfstandig en creatief.
• je bent bereid om te werken in de vrije tijd van jongeren (frequent avond en weekendwerk).
• je bent een teamspeler met een grote betrokkenheid naar de collega’s.
• je bent gedreven om van de werking een succesverhaal te maken en durft initiatief nemen.
• je kan je houden aan een vooropgesteld budget.
• je bent bered om ’s avonds en in het weekend te werken.
Volgende vaardigheden en kennis worden verwacht:
• kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren.
• interesse in de jeugd(huizen)sector.
• basiskennis over de cultuur(educatieve) sector.
• het uitbouwen en onderhouden van een netwerk met verschillende partners.
• basiskennis van de werking van een vzw.
• jongeren kunnen motiveren en stimuleren.
• participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, ondersteunen, motiveren en activeren.
• organisatiegericht werken: kunnen werken binnen en volgens de doelstellingen van de organisatie.
• in team kunnen samenwerken: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
• flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties.
• redactionele en administratieve vaardigheden: registratie, verslaggeving en beperkt financieel beheer van de werkingsmiddelen.
• zelfstandig kunnen werken.
• In het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt.
Profiel
Opleiding en relevante ervaring

• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur in een sociaal-culturele of artistieke richting.
• Of je hebt relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden.
• Ervaring als vrijwilliger of ervaring met vrijwilligers.
Aanbod
• een leuke werkomgeving.
• Halftijds contract (19u/week) van bepaalde duur (tot en met 31 december 2018, maar met oog op verlenging)
• Verloning volgens barema’s (B1c) in de socioculturele sector. Indiensttreding zo snel mogelijk, vanaf 1 februari 2018.
• flexibele uurregeling (rekening houdend met mogelijk avond- en weekendwerk).
• kansen om opleidingen en vormingen te volgen in het kader van je job.
• een uitdagende job met zeer veel ruimte voor eigen initiatief.
Solliciteren
Contactpersoon: Letttice Michiels
Reageren voor: 15/01/2018

• Stuur je motivatiebrief en CV naar vacatures@moeve.be gericht aan Lettice Michiels, t.e.m. maandag 15 januari 2018, 23.59 uur. De geselecteerden ontvangen een opdracht die thuis uitgewerkt dient te worden. Op donderdag 22 januari zal in de avond een kort gesprek met de jury doorgaan, er wordt dan ook verwacht dat je het resultaat van de opdracht kort presenteert. Indiensttreding zo snel mogelijk, in onderling overleg. • Meer informatie over deze vacature is te bekomen via 0494/24.87.80 of vacatures@moeve.be. • Plaats tewerkstelling: de moeve vzw, Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier.