Voltijds Vast


Organisatie
De Ambrassade
De Ambrassade zoekt een Beleidsmedewerker Jeugdwerk, voltijds onbepaalde duur contract. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor donderdag 18 januari, 9u30, aan ikwileenjob@ambrassade.be. De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk en tal van jeugdinformatieactoren.
Functie
Je bent verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning van het Vlaamse jeugdwerk
- Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitbouw van Commissie Jeugdwerk, de maandelijkse beleidsvergadering van het Vlaamse jeugdwerk.
- Je vertaalt complexe dossiers naar de jeugdwerksector en ondersteunt de jeugdwerkorganisaties in standpuntbepaling, lobbywerk en beleidsvertegenwoordigingen.
- Je werkt concrete beleidsaanbevelingen uit en bent aanspreekpunt voor jeugdorganisaties en beleidsmakers. Je neemt hierin een signaalfunctie op.
- Je ontwikkelt visie over jeugdwerkbeleid en zet deze visie om in de praktijk.
- Je vertegenwoordigt De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad op diverse beleidsplatforms.
- Je bouwt een sterk netwerk uit met beleidsmakers en het middenveld en benut deze wanneer er zich goede samenwerkingskansen voordoen.
- Je bouwt kennis en expertise op rond de beleidsinstrumenten Vlaams jeugdwerk (decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid; decreet bovenlokaal jeugdwerk; Beleidsnota Minister van Jeugd; participatiedecreet, …) en brengt deze expertise actief naar buiten via artikels, opiniestukken, standpunten, vormingen, studiedagen, …

Groeipad: Je ondersteunt de beleidsbeïnvloedingsprocessen van collega’s vanuit de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade
Je krijgt de mogelijkheid om door te groeien naar een organisatiebrede verantwoordelijkheid (afhankelijk van je eigen competenties en de ervaring die je zal opdoen, en de evolutie van onze organisatie) zoals:
• Je ondersteunt ism de coördinator van de Vlaamse Jeugdraad de collega’s die beleidsbeïnvloedingsprocessen opzetten mbt lokaal jeugd(werk)beleid en breed jeugdbeleid.
• Je ondersteunt Club Beleid, het interne overleg waar je samen met je collega beleidsmedewerkers de strategische agendasetting doet mbt jeugdwerkbeleid en breed jeugdbeleid.
• Je bent samen met een collega breed jeugdbeleid verantwoordelijk voor de impactmeting van de beleidsadviezen en lobby-acties van de Vlaamse Jeugdraad.
Profiel
Wij zoeken iemand die…
• minstens 3 jaar ervaring heeft met beleidswerk;
• gedreven is om kwaliteitsvol jeugdwerkbeleid te realiseren;
• kennis heeft over en ervaring met Vlaamse jeugdwerkbeleidsdossiers en -instrumenten;
• goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in impact op het beleid;
• een sterk strategisch inzicht heeft in beleidsprocessen, politieke besluitvorming en actoren;
• vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, jonge vrijwilligers als met de brede sector en beleidsmakers;
• uitstekende communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken;
• complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen;
• enthousiasmeert en motiveert;
• zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen;
• flexibel omgaat met ad hoc taken;
• gek en geniaal is.
Aanbod
Wij bieden …
• Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief;
• Op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget;
• Een jong en gedreven team van 25 medewerkers;
• Veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie;
• Een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand);
• Een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer;
• Een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
• Een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal.
De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.
Solliciteren
Contactpersoon: Eva Vereecke
Reageren voor: 18/01/2018

Interesse? • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je in bijlage of op onze website vindt. • Bijkomende informatie: Eva Vereecke, directeur, 0484/434.303 of eva.vereecke@ambrassade.be. Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be en www.vlaamsejeugdraad.be. • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op donderdag 18 januari, 9u30, aan ikwileenjob@ambrassade.be. • Na brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 1 februari, tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij.