Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
Vormingplus regio Antwerpen
Functie
In Schoolbabbel praat je Nederlands met ouders van lagereschoolkinderen, samen met andere vrijwilligers. Je reikt hen woorden aan die in de communicatie met de school vaak terugkomen. Je oefent om een gesprek te voeren met de leerkracht, de zorgcoördinator, … Zo groeit het zelfvertrouwen van de ouders en geraken ze meer betrokken bij de school en het huiswerk van de kinderen. Schoolbabbel vindt plaats in het Huis van het Kind Kiel. Vormingplus regio Antwerpen begeleidt jou.
Profiel
- Je spreekt behoorlijk Nederlands. Kennis van andere talen is een meerwaarde, maar zeker geen noodzaak.
- Je vindt het leuk om met een divers doelpubliek qua leeftijd, taalkennis, culturele achtergrond, interesses, … om te gaan;
- Je kan een groep enthousiasmeren en motiveren.
- Je kan inspelen op de vragen en noden van de groep.

Taken:
- Je begeleidt samen met andere vrijwilligers de sessies: je start een gesprek, nodigt mensen uit om te spreken, zorgt voor een fijne sfeer, …
- Je praat over thema’s gerelateerd aan school, bijvoorbeeld: huiswerk, oudercontacten, randvoorwaarden voor goed studeren, …
- Je kan je engageren van januari tot mei 2018 in het Huis van het Kind Kiel. -
- De schoolbabbel vindt om de twee weken plaats en duurt 1 uur, op dinsdagnamiddag in Kiel. Nadien praten we nog een halfuurtje na.
Aanbod
- Een fijne omgeving waarin je mensen met een diverse culturele achtergrond leert kennen en waarin je van elkaar leert;
- Een zinvolle tijdsinvulling waarin je je eigen ervaringen gebruikt om erkenning en begrip te tonen aan ouders. Door hun kwetsbaarheid te erkennen en te ondersteunen voelen de ouders zichzelf zekerder in contact met de school;
- Inzicht in een leefwereld van een kwetsbare doelgroep in je samenleving. Met welke vragen zitten deze ouders? Welke drempels ervaren ze? Deze ervaringen zijn een meerwaarde in persoonlijke ontplooiing en werkveldervaring.
- Twee vormingsmomenten in januari waarin je schoolbabbel ontdekt en je elkaar leert kennen. Je maakt kennis met verschillende thema’s en methodieken, bijvoorbeeld over taalverwerving.
- Begeleiding tijdens de sessie en ondersteuning tijdens uitwisselingsmomenten
- Een OSCAR, een certificaat die erkent welke competenties je hebt opgebouwd.

ORGANISATOR EN LOCATIE
Huis van het Kind Kiel (op dinsdag van 16 tot 17 uur) , Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen (bij het voetbalstadion).
Begeleiding: Vormingplus regio Antwerpen
Solliciteren
Contactpersoon: Heleen Servaes
Reageren voor: 15/01/2018

Mail naar heleen.servaes@vormingplusantwerpen.be of bel naar 0470 10 60 08. Half januari is er een infomoment.