Deeltijds Vast


Organisatie
Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is een overheid die het Nederlandstalige leven in Brussel ondersteunt en uitbouwt. Zo kan iedereen in Brussel genieten van betere scholen en opleidingen, meer cultuur en activiteiten in de vrije tijd en van een goede zorg.
Functie
Als medewerker zorg je voor de gehele administratieve beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein. Als medewerker voer je de administratieve voorbereiding van de boekhouding uit. Daarnaast voer je ondersteunende administratieve taken uit.
Opdrachten
Verzamelen, verwerken en rapporteren van gegevens:
- Registreren van inschrijvingen, ticketverkoop en de reservaties van alle activiteiten; - Bijhouden van de zaalreservaties in het registratieprogramma.
Verstrekken van informatie en documentatie aan interne en externe klanten:
- Je verzorgt de correspondentie (mail, post); - Telefoon beantwoorden en gebruikers zo snel mogelijk te woord staan; - Ondersteunen bezoekers en verstrekken van informatie (met behulp van folders en andere). Je helpt bij de communicatie (verspreiden van drukwerk, redactie van het krantje…).
Voorbereiden, opstellen, controleren en klasseren van documenten:
- Je helpt bij de boekhouding: je beheert de inkomende facturen, maakt uitgaande facturen op, klasseert de documenten en controleert de betalingen; - Je voert bankverrichtingen uit in samenspraak met de centrumverantwoordelijke; - Je voert algemene administratieve ondersteuning van de werking van het gemeenschapscentrum; - Je maakt planningen op, maakt afspraken en volgt deze verder op.
Logistiek ondersteunen van de werkzaamheden:
- Ondersteunen bij andere activiteiten in/van het gemeenschapscentrum; - Bereid zijn tot avond- en weekendwerk in functie van de activiteiten/werking van het centrum; - Verzorgen avond- of weekendpermanentie van het onthaal indien nodig.
Profiel
Functiegebonden competenties
- Kennis hebben van informatica- en communicatietechnieken (vb. MS Office, internet,…) - Snel kunnen inwerken in nieuwe software toepassingen (Paspartoe, Yesplan,...) - Bereid zijn om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken
Diploma
- Diploma hoger secundair onderwijs

Aanwervingsvoorwaarden:
GECO gerechtigd zijn. (referentienummer = 574152)
Om in aanmerking te komen voor het GECO-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen én - 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat; - of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar; of reeds werken binnen een GECO-contract.
Aanbod
Ons aanbod
- Deeltijds (50%) GECO-vervangingscontract vanaf 1 februari 2018 voor de duur van de afwezigheid van de titularis (richtdatum 31/08/2018) - Loonschaal C111 – Medewerker - Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.
Deze functie kan gecombineerd worden met de halftijdse functie in gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard (ref. 574114)
Solliciteren
Contactpersoon: Wendy Vandervelde
Reageren voor: 07/01/2018

Geïnteresseerd? Stel je kandidaat en stuur ons je cv en motivatiebrief, ten laatste op 7/01/2018. Dat kan: - per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel - of via e-mail: jobs.vgc.@vgc.be, met als onderwerp ‘medewerker boekhouding’ De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 15 januari in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.