Voltijds Vast


Organisatie
eat vzw
eat vzw is een Brusselse Nederlandstalige organisatie die in het kader van de sociale economie verschillende horeca-initiatieven opstart en beheert.
eat wil zo kansen creëren voor kwetsbare groepen en hen via werkervaring en opleiding laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.
De twee duidelijke hoofdtaken zijn:
- zorgen voor kwalitatieve, betaalbare horecaproducten en -diensten
- mensen uit kwetsbare groepen kansen geven op de arbeidsmarkt
Functie
eat vzw zoekt voor elke werknemer een traject op maat, met een opleidings– en werkervaringsaanbod dat vertrekt van hun eigen competenties. Dit geeft hen de mogelijkheid nadien volwaardig te kunnen deelnemen aan het normale arbeidscircuit.
eat vzw zet hiervoor een aantal middelen in:
- een gevarieerd aanbod van werkplekken en activiteiten (van makkelijk tot moeilijk), vergelijkbaar met gewone horecazaken
- een kwaliteitsvolle omkaderingsploeg die zowel de knepen van het horecavak kent als de pedagogische begeleiding verzorgt
- een centrale structuur die het beleid ondersteunt op gebied van financieel, personeels- en administratief vlak
eat vzw werkt daarnaast ook samen met andere Brusselse tewerkstellingsprojecten om zodoende haar doelstellingen nog beter te kunnen realiseren.

Takenpakket Adjunct coördinator
Eindverantwoordelijkheid personeelsadministratie (50-tal werknemers)
• Aansturen medewerker personeelsadministratie
• Opvolging/controle loonadministratie
• Verantwoordelijke personeelsdossiers
• Organisatie en afhandelen selectiegesprekken
Eindverantwoordelijkheid boekhouding – aansturen financieel verantwoordelijke/it
• Opvolging liquiditeiten en bankverrichtingen
• Opvolging boekhouding – klanten – leveranciers – contracten – verzekering – huurovereenkomsten - ict ….
Subsidies
• Voorbereiding en uitwerken nieuwe subsidiedossiers.
• Voorbereiden inhoudelijke verslaggeving en financiële afrekening subsidiedossiers
Algemeen
• Verslaggeving vergaderingen
• Deelname aan bestuursvergadering en interne teamvergaderingen
Profiel
Profiel
- kennis en vaardigheden m.b.t. personeelsbeleid - parate kennis sociale wetgeving
- administratieve vaardigheden : inzicht in boekhouding, statuten, subsidies
- Commerciële ingesteldheid
- Organisatietalent, resultaatsgerichtheid, stellen van deadlines
- Inspireert en motiveert mensen, draagt de visie en missie van EAT vzw uit
- Authentiek, standvastig en betrouwbaar persoon
- kunnen samenwerken in gemengde groepen
- Bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring
- Minstens 2-talig – voertaal Ndl
- Kennis pc


Aanbod
Aanbod
- Voltijds contract van onbepaalde duur
- Barema PC 329 B1a
- Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
- Werken in een multiculturele organisatie die kansen geeft aan langdurig werkzoekenden

Solliciteren
Contactpersoon: Ilse Van der Veken Vooruitgangstraat 331 1030 Schaarbeek
Reageren voor: 15/01/2018

Motivatiebrief en cv versturen ten laatste op 15 januari 2018 naar: eat vzw Ilse Van der Veken Vooruitgangstraat 331 1030 Schaarbeek Of Mail: ilse.vanderveken@eatvzw.be of : T : 02 274 54 41 G: 0484 14 73 09