Deeltijds Vast


Organisatie
Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek Schaarbeek
Het beleid van de Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Schaarbeek is in handen van het Gemeentebestuur van Schaarbeek.
Het personeel van de bib zet zich dagdagelijks in om alle gebruikers,
Schaarbekenaren en niet-Schaarbekenaren, Nederlandstaligen en anderstaligen een goede en vriendelijke dienstverlening aan te bieden en actief te werken aan projecten die het lezen bevorderen. In samenwerking met
alle culturele partners binnen de gemeente streeft de bib ernaar niet alleen binnen de eigen instelling maar ook daarbuiten zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. De bib wil een open huis zijn, waar ruimte is voor informele ontmoeting en ontspanning, waar je terecht kan voor informatie en levenslang leren.
Functie
1. De bibliotheekassistent is de medewerker van de bibliothecaris en de educatieve medewerker volwassenen en staat in voor de uitvoering van de taken gerelateerd aan de NT2 afdeling van de bibliotheek
1.1. Aankoop van materialen en uitvoering materiaalverwerking in
samenwerking met de bibliothecaris en/of de educatieve medewerker
volwassenen
1.2. Staat in voor de informatie en begeleiding van gebruikers van deze
afdelingen

2. De bibliotheekassistent staat in voor de uitvoering van de planning en de organisatie van de activiteiten gerelateerd aan de hem/haar toegewezen afdelingen

3. De bibliotheekassistent staat in voor de uitleenadministratie van de NT2 en
Anderstalige collecties

4. De bibliotheekassistent heeft een open houding tegenover de andere bibliotheekmedewerkers
Profiel
Niveau hoger secundair onderwijs

KENNIS EN BEKWAAMHEDEN:

Technische kennis:
- Grondige kennis van de uitleenmodule van het bibliotheeksysteem, een
basiskennis inzake catalografie
- Grondige kennis van zoekmethoden
- Kennis van de plaatsingssystemen binnen de bibliotheekcollectie
- Goede kennis van de actualiteit binnen doelgroepenbeleid en anderstalige
collecties is een pluspunt
- Onderweg kunnen met kantoorsoftware, ICT en sociale media
- Talenkennis: moedertaal Nederlands, goede kennis van het Frans is een
pluspunt

Competenties eigen aan de functie:
- Heel goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Ervaring binnen doelgroepenbeleid of grote interesse hiervoor is een
pluspunt
- Klantgericht en assertief zijn
- Om kunnen gaan met conflictsituaties
- Pedagogische vaardigheden hebben
- Imagobewustzijn hebben

Transversale competenties:
- Professioneel en integer handelen
- Resultaatgericht werken
- Je bent een constructieve team player en hebt zin voor samenwerking
- Occasioneel weekend- en avondwerk vormt geen belemmering voor jou
- Je hebt een kritische ingesteldheid: het in vraag stellen van zichzelf en zijn
omgeving
- Je kan zonder toezicht de eigen opdrachten tot een goed einde brengen
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve
competenties
Aanbod
Halftijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema C.1,
bibliotheekassistent.

Voordelen:
- Valorisatie van eerdere beroepservaring (openbare sector: volledig -
privésector: maximum 6 jaar)
- Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
- Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden
- Terugbetaling van vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS)
- Recht op maaltijdcheques
- Evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij wettelijke en reglementaire
verlofdagen
Solliciteren
Contactpersoon: Ingrid Lemaire
Reageren voor: 14/01/2018

De kandidaturen moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevr. Françoise LUC, Directeur van de Directie Human Resources, Gemeente Schaarbeek, Colignonplein, te 1030 Schaarbeek of per mail: rh_recruitment@schaerbeek.irisnet.be voor ten laatste 14/01/2018. Te vermelden referentie: NLOND-BIB1