Voltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine

De dienst HR staat in voor de dagelijkse dienstverlening aan de LUCA medewerkers, van onthaal bij de start tot het vertrek . Het informeert en adviseert de medewerkers over alle mogelijke administratieve en technische HR-gerelateerde onderwerpen ( procedures, statuten, interne en externe wet- en regelgeving ) en capteert daarnaast ook inhoudelijke HR vragen . De HR partners zijn de gesprekspartners voor de campusmanagers voor de concretisering van het vte kader van de dienst of de opleiding ( aantal, invulling , ..) . De HR partner werkt daarenboven projectmatig aan verschillende HR domeinen en bouwt hierin een specialisme uit.
Naast de administratieve verwerking van loopbaanbeslissingen, salarisadministratie en fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen staat de HR dienst ook in voor alle rapporteringen ten aanzien van externe en interne stakeholders .
Functie

• Je ondersteunt de leidinggevenden van LUCA voor de concretisering van het HR beleid o.m. omzetting van HR-processen in de praktijk , zoals functioneringsgesprekken en evaluatie van prestaties en talent, loopbaanontwikkeling , interne mobiliteit, organisatie design, enz..
• Je analyseert HR-gegevens en ontwikkelt op basis daarvan een bondige en duidelijke interpretatie ter ondersteuning van de leidinggevenden( o.m. personeelsformatie, personeelsbegroting ,…)
• Je adviseert de leidinggevenden op basis van je expertise en overleg met je HR collega’s
• Als specialist in onderwijsmateries zorg je voor de voorbereiding en opstelling van interne reglementen met betrekking tot HR gebieden zoals evaluatie, verlofregeling, ..
• Je geeft advies bij wijzigingen in wetgeving en stelt daarvoor de nodige interne wijzigingen aan bestaande reglementen op of nieuwe protocol akkoorden .

Je start als dossierbeheerder naast de projectmatige opdrachten teneinde alle aspecten van tewerkstelling in het onderwijs onder de knie te krijgen.

Profiel
• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt ervaring in een generalistische HR functie van minstens 5 jaar bij voorkeur in het onderwijs
• Je kan goed luisteren en bent meevoelend. Bovendien ben je een goede coach. Klantgerichtheid is voor jou een prioriteit. Je kan veranderingen in goede banen leiden en beïnvloeden. Je bent een sterke teamspeler, werkt resultaatgericht en gaat integer te werk. Je bent een creatieve problem solver die de nodige dynamiek aan de dag legt, en die in staat is een intern netwerk uit te bouwen.
• Je hebt een goede kennis van de Belgische HR practices, alsook van sociale wetgeving en bij voorkeur kennis van onderwijswetgeving
• Bovendien kan je goed overweg met MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Je kan helder communiceren , hierin doelgroepspecifiek schakelen en dit zowel mondeling als schriftelijk
• Je toont initiatief en verantwoordelijkheid.
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool;
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise;
• Je werkt vanuit campus Lemmens te Leuven en bent bereid om je te verplaatsen naar de andere campussen van LUCA School of Arts.

Aanbod
• Statutaire aanstelling als ATP-lid bij LUCA School of Arts met een opdracht van 100% voor onbepaalde duur .
• Barema A ( afhankelijk van de opgedane ervaring en verworven competenties ) Meer informatie over de salarisschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.

Solliciteren
Contactpersoon: HR manager Myriam Feytons: myriam.feytons@luca-arts.be
Reageren voor: 07/01/2018

Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.