Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
Decenniumdoelen2017
Decenniumdoelen is een initiatief van Welzijnszorg, Netwerk tegen armoede, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen, Uit de Marge, Minderhedenforum, ABVV, ACV, AVLVB, Beweging.net, Christelijke Mutualiteiten.
De initiatief nemende armoedeorganisaties en sociale bewegingen willen bondgenoten zijn voor een betere armoedebestrijding. Het gaat om een belangrijk engagement dat focust op meerdere themadoelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven.
Decenniumdoelen brengt deze partners samen in een platform dat gezamenlijke standpunten en activiteiten ontwikkelt. Het platform beoogt een versterking van de strijd tegen armoede en ongelijkheid.
Decenniumdoelen werkt aan een driejarige campagne om de strijd tegen armoede en ongelijkheid nog hoger op het politieke niveau te brengen. Voor de uitwerking van deze driejarige campagne zoeken we een medewerker.
Functie
- Het mee uitwerken en organiseren van de campagne
- Het mee opbouwen en onderhouden van een netwerk van contacten met relevante externe actoren
- Het mee voorbereiden van het onderzoekswerk mbt de zes doelen in functie van de campagne
- Het mee uitvoeren van externe communicatie die wervend en mobiliserend is
Profiel
- Je kunt werken in een beperkt team
- Je hebt een stevig organisatietalent
- Je kan mensen en organisaties aanzetten tot samenwerking
- Je kunt goed contacten leggen en mensen motiveren
- Je hebt een goede kennis van sociale media en mediatechnieken
- Je bezit een bachelor of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
- Je hebt inzicht in, en voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving
Aanbod
- 50% tewerkstelling
- Indiensttreding vanaf 1 maart 2018
- Contract van bepaalde duur beperkt tot 3 jaar
- Verloning op sectorniveau, pc329 B1
- Standplaats: Brussel (dichtbij station Brussel-Zuid)
Solliciteren
Contactpersoon: Michel De Bruyne
Reageren voor: 07/01/2018

- Sollicitatiebrieven met curriculum vitae worden ingewacht tegen 7 januari 2018 t.a.v. Michel Debruyne, coördinator. Bij voorkeur mailen naar het secretariaat: marja.hermans@welzijnszorg.be of opsturen naar volgend adres: Decenniumdoelen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. - Op basis van uw gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae zal een eerste selectie gemaakt worden. - De weerhouden kandidaten voor een gesprek worden telefonisch gecontacteerd. Zij zullen uitgenodigd worden op een schriftelijke proef. - Het sollicitatiegesprek zal doorgaan op vrijdag 26 januari vanaf 14u00 in de lokalen van Welzijnszorg te Brussel, Huidevettersstraat 126a - Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...). Voor meer informatie over deze job kan u terecht bij Michel Debruyne op 0478 958659