Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei bouwt voor en met 15 gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei een werking uit die de erfgoedwerking in de streek ondersteunt. Behoud, beheer, inventarisatie van ons erfgoed en ondersteuning van erfgoed-organisaties behoren tot ons takenpakket. Verder willen we via publieksactiviteiten ons immaterieel en roerend erfgoed in de schijnwerpers plaatsen. Dit proberen we te doen samen met de gemeentebesturen, erfgoedverenigingen, culturele organisaties, musea en archieven.
Functie
Je zal onder meer volgende taken opnemen:

• Coördineren, begeleiden en uitvoeren van inventarisatie- en waarderingsprojecten van het roerend religieus erfgoed in de regio Pajottenland Zennevallei. Je werkt hiervoor samen met lokale vrijwilligers,
• Advies geven rond behoud en beheer van roerend religieus erfgoed,
• Aanspreekpunt zijn in de regio voor vragen rond roerend religieus erfgoed,
• Opvolgen van het Vlaamse beleid rond roerend religieus erfgoed
• Het verrichten van opzoekingswerk ter identificatie van de cultuurgoederen

Deze taken worden uitgevoerd in nauw overleg met de andere medewerkers van de erfgoedcel PZ en de onroerend erfgoeddienst en in samenwerking met gemeente- en kerkbesturen.
Profiel
• Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma in de humane wetenschappen (bv. kunstwetenschappen, geschiedenis, archeologie)
• Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis over:
- Projectmanagement
- Inventarisatieprojecten
Ervaring met werken met vrijwilligers en kennis van religieus erfgoed, behoud en beheer en erfgoedplus.be zijn pluspunten.
• Voldoen aan de algemene toelatings- en wervingsvoorwaarden
• Slagen in een selectieprocedure
• Beschikken over een rijbewijs B en een wagen
• Je beschikt over volgende competenties:
- Zelforganisatie: je organiseert je werk in functie van prioriteiten, procedures en de situatie.
- Initiatief nemen: je bent proactief, doet voorstellen tot verbetering en neemt spontaan de verantwoordelijkheid.
- Klantgerichtheid: je biedt oplossingen aan op maat van je klanten, komt afspraken na en onderhoudt en bouwt duurzame relaties op
- Communiceren: je bent in staat om duidelijk te communiceren
- Samenwerken: je zorgt ervoor dat de doelstellingen samen bereikt worden
- Plannen: je kan een accuraat actieplan opmaken en dit binnen de tijdspanne op een efficiënte wijze afwerken
- Faciliteren: je komt bewust en doordacht tussen in het proces en de dynamiek van een groep zodat deze groep zijn doelstellingen effectiever en efficiënter bereikt
Aanbod
• Arbeidsovereenkomst met Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei van bepaalde duur (voltijds, 2 jaar) met mogelijkheid tot verlenging
• Anciënniteit in de openbare sector wordt volledig in aanmerking genomen, andere relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige voor maximaal 10 jaar
• Verloning volgens barema B1-B3, minimaal geïndexeerde bruto maandwedde: € 2412.49
• Extralegale voordelen in de vorm van maaltijdcheques (zichtwaarde: € 6,5), gratis- woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie van € 0,22/km en een aantrekkelijke verlofregeling

Solliciteren
Contactpersoon: Koen Demarsin
Reageren voor: 08/01/2018

Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur uiterlijk op 7 januari 2018 via e-mail aan info@erfgoedcelpz.be Uw kandidatuur omvat: • het sollicitatieformulier, volledig ingevuld en ondertekend • motivatiebrief en CV als aanvulling op het sollicitatieformulier • een kopie van het gevraagde diploma • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur • Een kopie van het rijbewijs Meer info en sollicitatieformulier: https://www.erfgoedcelpz.be/gezocht-projectmedewerker-religieus-erfgoed-voltijds-2-jaar