Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
11.11.11
11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Het is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, met 330 lokale 11.groepen en ongeveer 20.000 vrijwilligers. Samen zetten we ons in voor één doel: Een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Functie
11.11.11 werkte samen met JES een stadsspel uit in Brussel. Jongeren (vanaf het derde jaar secundair onderwijs) doen opdrachten in Brussel rond de SDG's (Sustainable Development Goals) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Jij begeleidt het spel op een centrale locatie.

Wat zijn je taken?
- Je stelt het spel op op een centrale locatie in Brussel.
- Je vangt de groep leerlingen op.
- Je bespreekt kort met de leerkracht het spelverloop en je spreekt af welke taken de leerkracht kan opnemen.
- Je legt het spel uit en begeleidt de leerlingen tijdens het spel.
- Je doet een nabespreking van het spel met leerlingen en leerkracht.

Werkplaats?
- Ophalen en terugbrengen materiaal bij 11.11.11 in Brussel (past in een fietstas).
- Spel wordt in Brussel gespeeld.

Werktijden?
Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je een spel begeleidt. We voorzien momenteel een 4-tal begeleidingen per maand.
Profiel
- Je kan je op schooldagen een halve of een hele dag vrijmaken voor de begeleiding van het stadsspel.
- Je hebt interesse in ontwikkelingssamenwerking en in de SDG's.
- Je kan de nodige tijd vrijmaken om het spel grondig voor te bereiden. Wij zorgen voor alle informatie en begeleiden je vooraf.
- Je kan een groep jongeren enthousiasmeren en begeleiden.
- Je spreekt vlot voor een groep mensen en kan een moeilijk thema enthousiast overbrengen.
Aanbod
- Een forfaitaire vrijwilligersvergoeding (maximum 32,71 euro).
- Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
- We geven je vorming over de SDG's en het stadsspel.
- Je doet ervaring opdoen in een boeiende sector.
- Je zet je in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.
Solliciteren
Contactpersoon: katrien.geens@11.be
Reageren voor: 30/09/2018

Interesse? Voor informatie over deze vacature kan je terecht bij Katrien Geens, katrien.geens@11.be of 02 536 19 44. Stel je kandidaat door Katrien een mailtje te sturen. We weten vooral graag welke ervaring je al hebt met de begeleiding van groepen jongeren.