We're sorry,

but there is no english translation for “Niemand is toch tegen meer participatie van mensen met beperkte middelen?”