JOUW GEGEVENS

*
*
*
*
*
Wat wil jij uit deze samenwerking halen?
Heb jij al een idee voor een leuke actie?
Je gegevens worden geregistreerd in een bestand van publiq vzw met het oog op je deelname aan onze kennisactiviteit. Je naam en organisatie, zonder contactgegevens, nemen we op in een deelnemerslijst beschikbaar voor alle deelnemers met het oog op ons lerend netwerk. Verder delen we je gegevens niet met derden, uitgezonderd waar dit strikt noodzakelijk is om je deelname mogelijk te maken.