Voltijds Vast


Organisatie
Gemeentebestuur De Pinte
Functie
Technische omkadering podiumvoorstellingen
- Opbouw, afbraak en bediening van de gewenste technische infrastructuur, rekening houdend met alle vereisten wat betreft technische en artistieke kwaliteit en veiligheidsnormen.
- Doel: een kwaliteitsvolle technische omkadering van de podiumactiviteiten zowel binnen de gemeentelijke infrastructuur als op buitenlocatie indien gewenst.

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
- opstellen van de technische geluids- en lichtplannen
- opbouw, afbraak van het decor
- opbouw, afbraak van de belichting en geluid
- de bediening van het geluid en licht tijdens de voorstelling
- opvolgen van contacten met de programmatoren, de gezelschappen en eventuele andere derden ivm de technische vereisten van voorstellingen en projecten
- opvolgen van theatertechnische dossiers: aankoop, verhuur, onderhoudscontracten

Correct gebruik apparatuur en materialen
Correct gebruik, onderhoud en verzorging van de theatertechnische en andere infrastructuur en apparatuur.
Doel: garanderen van de veiligheid van de theaterzaal en het vlot verloop van de podiumactiviteiten
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
- hanteren van het technisch materiaal en apparatuur volgens de veiligheidsvoorschriften
- onderhoud en mogelijke herstellingen van alle theatertechnische installaties, materialen, instrumenten, leidingen en verbindingen
- onderhoud en mogelijke herstellingen van alle andere installaties, materialen en instrumenten binnen de schouwburg
- aanbrengen van mogelijke verbeteringen aan de infrastructuur en accomodatie
- controle en toezicht houden op veiligheidsvoorzieningen, onderhoudscontroles
- opstellen van onderhoudschema’s
Verantwoordelijke voor de werkplanning
Verantwoordelijk voor de werkplanning van de vrijwilligersploeg en het vlot verloop van de podiumactiviteiten.
Doel: het efficiënt inzetten van de vrijwilligers in functie van noodwendigheden en behoeften
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
- opmaken van een concrete planning van de werkzaamheden
- overlopen van de producties samen met de verantwoordelijke van het theater en bepalen wat de technische noden zijn
- coördinatie van de vrijwilligers
Profiel
Aanbod
Solliciteren
Contactpersoon: Degenhard De Smet
Reageren voor: 05/04/2019

Sollicitaties (brief, cv, kopie van diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit het strafregister) kan je richten aan het college van burgemeester en schepenen (K. Albertlaan 1, 9840 De Pinte) of mailen naar internezaken@depinte.be en dit uiterlijk vrijdag 5 april 2019 (poststempel geldt).