Voltijds Vast


Organisatie
Dokters van de Wereld België
Dokters van de Wereld België (DvdW-B) is een medische NGO, lid van het internationaal netwerk Médecins du Monde. Onze NGO verzorgt de bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot medische zorg. Als internationale solidariteitsorganisatie getuigt zij van het gebrek aan zorgtoegang, schendingen van de mensenrechten en van de menselijke waardigheid.
Dokters van de Wereld legt in haar Belgische en internationale projecten de nadruk op thema's als «gezondheid en migratie», «seksuele en reproductieve gezondheid», maar ook «risicobeheersing» voor risicogevoelige personen (voornamelijk druggebruikers).
Functie
DOEL VAN DE FUNCTIE
Onder toezicht van de campagnedirecteur bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwerken van strategische en operationele doelstellingen voor fondsenwerving bij grote donateurs, om bij te dragen aan de financiële autonomie van Dokters van de Wereld.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als fundraising officer voor grote donateurs staat u in voor het ontwikkelen van een fondsenwervingsstrategie voor grote donateurs via recrutering, sensibilisering, communicatie, prospectie en fidelisering door een geheel van interne en externe acties en activiteiten te coördineren om de financiering door grote donateurs voor de Belgische en internationale projecten van Dokters van de Wereld te optimaliseren.

Voorbeelden van taken:
• een marketingplan uitwerken met het oog op een groei op lange termijn (5 jaar) van de fondsenwerving bij grote donateurs;
• sleutelindicatoren uitwerken, de gegevens uit de specifieke databank opvolgen en analyseren;
• de interne databank van grote donateurs beheren en het aanspreekpunt zijn voor externe leveranciers.
• bevoorrechte contactpersoon van de grote donateurs, inbegrepen de potentiële donateurs, hun vragen beantwoorden en alle relevante informatie verstrekken;
• de donateurs naar de events brengen die u organiseert;
• prospecteren en ingaan op opportuniteiten voor nieuwe events voor grote donateurs.
• de organisatie vertegenwoordigen tijdens externe evenementen
• Op de hoogte blijven van evoluties op het gebied van fondsenwerving.

Als medewerker van de marketingcel,
Analyseren, communiceren en verbeteringen aanbrengen aan de bestaande procedures, modellen methodes en middelen
Om een optimale uitrol van de fundraisingprocessen toe te laten, ze te implementeren en de expertise in de Marketingcel te laten groeien.

Voorbeelden van taken:
• Informatie verspreiden onder de medewerkers;
• deelnemen aan coördinatiemomenten van de Markeringcel en de Campagnedirectie;
• analyses uitvoeren;
• nota's opmaken om het Directiecomité te helpen bij hun beslissingen;
• mee de back-ups organiseren (ziekte, vakantie);
• verbeteringen aanbrengen aan de bestaande procedures en middelen die toegepast worden in de dienst;

Als projectverantwoordelijke volgens de behoeften
de nodige taken plannen en uitvoeren om specifieke fundraisingprojecten uit te werken om de projectdoelen te bereiken binnen de vooropgestelde tijd.
Deze verantwoordelijkheden worden specifiek en transversaal toegekend op basis van een individueel jaarlijks actieplan, opgesteld in overleg tussen de verantwoordelijke en de betrokken medewerker.
Profiel
• Diploma: Master in openbare gezondheid, politieke wetenschappen, ontwikkeling, management, juridisch, …
• Informatica: Kennis Microsoft Office, vertrouwd met Excel in het bijzonder;
• Talen: NEDERLANDS en Frans. Engels en een gesproken taal in de zendingen zijn een troef.
• Redactie: Deelname aan de redactie van projectvoorstellen en technische en wetenschappelijke rapporten.
• Communicatie: Effectieve en efficiënte communicatie met de functie verbonden elementen van het net, zowel in de zetel als op het terrein.
Aanbod
• Een contract van onbepaalde duur – voltijds
• Een boeiend en familiale werkomgeving met balans tussen privé en professional.
• Een gevarieerde functie in contact met het hart van de projecten van Dokters van de Wereld in België.
• Een aantrekkelijk salaris volgens uw profiel en ervaring met voordelen.
• 100% vergoeding van kosten van het openbaar vervoer.
Solliciteren
Contactpersoon: Margaux Daenen
Reageren voor: 31/03/2018

Wil je ons team graag versterken, stuur uw cv en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link, voor 28/02/2018: https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-2018-02-major-donors-mvx-hq Enkel de kandidaten geselecteerd voor een interview, zullen gecontacteerd worden. dvdw bedankt u hartelijk voor de interesse die u toont voor onze organisatie en wenst u veel succes in uw verdere loopbaan. Dvdw behoudt zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip, hiervoor.