Voltijds Vast


Organisatie
Dokters van de Wereld België
Dokters van de Wereld België (DvdW-B) is een medische NGO, lid van het internationaal netwerk Médecins du Monde. Onze NGO verzorgt de bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot medische zorg. Als internationale solidariteitsorganisatie getuigt zij van het gebrek aan zorgtoegang, schendingen van de mensenrechten en van de menselijke waardigheid.

Dokters van de Wereld legt in haar Belgische en internationale projecten de nadruk op thema's als «gezondheid en migratie», «seksuele en reproductieve gezondheid», maar ook «risicobeheersing» voor risicogevoelige personen (voornamelijk druggebruikers).
Functie
DOEL VAN DE FUNCTIE
Strategische en operationele doelstellingen voor fondsenwerving ontwikkelen en uitwerken om de financiële autonomie van Dokters van de Wereld veilig te stellen.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als verantwoordelijke voor e-fundraising staat u in voor het ontwikkelen van een online fondsenwervingsstrategie door gebruik te maken van elke fondsenwervingsactie die via de andere kanalen loopt en specifieke eigen acties om de financieringsmiddelen door occasionele en regelmatige donateurs voor de Belgische en internationale projecten van Dokters van de Wereld te optimaliseren.
Voorbeelden van taken:
• de strategie voor online fondsenwerving uitwerken, uitvoeren, evalueren en verbeteren;
• het opzetten van de online inzamelacties (20km, Doc’riders, eindejaarscampagne, …) en coördoneren (e-mailings, beheer SEM/SEO, tracking…)
• ondersteunen door sleutelacties voor fondsenwerving via andere kanalen
• eigen specifieke initiatieven ontwikkelen, complementair en samen met de andere acties
• de vraag om giften via e-mailings sturen, meer bepaald de noodoproepen
• meehelpen aan het opzetten en analyseren van de boordtabellen en de activiteitsindicatoren
• samen met de campagnedirecteur en de marketingcel de relaties verzorgen met de geselecteerde leveranciers voor het begeleiden en ontwikkelen van de inzamelacties
• deelnemen aan innovaties (op het online vlak) in fondsenwerving in termen van acquisitie waaronder leads-to-call, community of acties door derden
• de webpagina's op www.doktersvandewereld.be aanvullen met de giftenpagina en het online betalingsplatform
• zorgen voor een technologische en concurrentiële observatie
• de ontwikkeling en uitvoering van participatieve financieringscampagnes steunen
• persoonlijke collectepagina's promoten
• online of andere innovaties voorstellen om het potentieel voor inzameling te vergroten
• intern aanspreekpunt voor de leverancier van het online betalingsplatform
• geregeld de resultaten van de wervingsacties analyseren en zo nodig bijsturen
• Google grant mee beheren

Als medewerker van de marketingcel,
verbeteringen aan de bestaande procedures, modellen, methodes en middelen analyseren, communiceren en aanbrengen om een optimale uitrol van de fundraisingsacties toe te laten, ze te implementeren en de expertise van de Marketingcel te laten groeien
Voorbeelden van taken:
• Informatie verspreiden onder de medewerkers;
• deelnemen aan coördinatiemomenten van de Markeringcel en de Campagnedirectie;
• de boordtabellen van de dienst aanvullen en bijhouden
• wekelijks bij de campagnedirecteur verslag uitbrengen van de activiteiten;
• analyses uitvoeren;
• nota's opmaken om het Directiecomité te helpen bij hun beslissingen;
• mee de back-ups organiseren (ziekte, vakantie);
• verbeteringen aanbrengen aan de bestaande procedures en middelen die toegepast worden in de dienst;
• de stagiaires/vrijwilligers begeleiden bij bepaalde taken;
• meehelpen bij het opmaken van de jaarlijkse actieplannen en het budget van de Campagnedirectie;
• nauw samenwerken met de communicatieafdeling;
• actief samenwerken met het financieel departement en de leverancier van de gegevensbank donateurs.

Als projectverantwoordelijke volgens de behoeften
de nodige taken plannen en uitvoeren om specifieke fundraisingsprojecten uit te werken om de projectdoelen te bereiken binnen de vooropgestelde tijd.
Voorbeelden van taken:
• een chronologie van activiteiten opstellen, ze uitwerken en de resultaten opvolgen;
• verslag maken van de nodige middelen om het project te realiseren, bijsturende maatregelen voorstellen;
• ad hoc vergaderingen organiseren met betrokken personen in de organisatie.

Deze verantwoordelijkheden worden specifiek en transversaal toegekend op basis van een individueel jaarlijks actieplan, opgesteld in overleg tussen de verantwoordelijke en de betrokken medewerker.
Profiel
• opleiding gespecialiseerd in webmarketing
• minimaal 2 jaar ervaring
• informatica: goede kennis van Office, kennis van de programma's voor inhoudbeheer, oplossingen voor campagnerouting, beeldbewerking (Photoshop) en html type Dreamweaver
• analytische kwaliteiten en zin voor synthese, redactionele vaardigheden, correct schrijven
• talenkennis: perfecte beheersing van Nederlands en Frans, uiitstekende schriftelijke of mondelinge kennis van het Engels
• zin voor organisatie, stipt, relationele kwaliteiten, zelfstandig
• geïnteresseerd in het verenigingsleven
• goede communicatieve vaardigheden
Aanbod
• Een contract van onbepaalde duur – voltijds
• Een boeiend en familiale werkomgeving met balans tussen privé en professional.
• Een gevarieerde functie in contact met het hart van de projecten van Dokters van de Wereld in België.
• Een aantrekkelijk salaris volgens uw profiel en ervaring met voordelen.
• 100% vergoeding van kosten van het openbaar vervoer.
Solliciteren
Contactpersoon: Margaux Daenen
Reageren voor: 31/03/2018

Wil je ons team graag versterken, stuur uw CV en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link, voor 28/02/2018: https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-2018-02-e-fundraising-officer-mvx-hq Enkel de kandidaten geselecteerd voor een interview, zullen gecontacteerd worden. DvdW bedankt u hartelijk voor de interesse die u toont voor onze organisatie en wenst u veel succes in uw verdere loopbaan. DvdW behoudt zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip, hiervoor.