Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Koninklijke Bibliotheek van België
Functie
Als bibliothecaris bij de afdeling Kranten en hedendaagse media beheer je op autonome wijze de verschillende aspecten van de functie van bibliothecaris:

- Je beheert de collecties van Belgische en buitenlandse kranten (papier, microfilm en digitaal), om ze optimaal te bewaren en toegankelijk te maken voor de lezers.
- Je stelt catalografische notities op en controleert de bestaande notities om de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek te voeden.
- Je staat in voor het verwerken van de aanwinsten en ziet toe op het correct bijhouden van de magazijnen om bij te dragen tot de bewaring van de erfgoedverzamelingen.
- Je draagt bij tot de verrijking, de preservatie, de valorisatie en ontsluiting van de collecties om zo mee te werken aan het aanleggen van een referentiecollectie en aan het vergroten van haar zichtbaarheid bij het publiek.
- Je neemt actief deel aan samenwerkingsprojecten in verband met onder andere digitalisatie en valorisatie.
- Je ondersteunt uw hiërarchische meerdere door onder andere het maken van een planning en de opvolging van de dagelijkse taken.

Als beheerder van de leeszaal zorg je voor het toezicht en een goede dienstverlening:

- Je oriënteert en informeert de lezers ter plaatse of op afstand om een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening te verzekeren en bij te dragen tot het goede imago van de Koninklijke Bibliotheek.
- Je ziet toe op de goede werking van de leeszaal om optimale raadplegings- en studievoorwaarden te garanderen.
Profiel
Diploma
Je bent houder van een bachelordiploma (of gelijkwaardig) in één van de volgende domeinen:
- Humane wetenschappen
- Sociale wetenschappen
- Conservatie

OF
Je bent houder van een bachelordiploma (of gelijkwaardig) in een ander domein én van een postgraduaat in Bibliotheekwetenschappen.
Ervaring
Er is geen ervaring vereist

Niet vereist, wel een troef
- Basiskennis Frans
- Kennis van catalografie
- Ervaring in dienstverlening in een bibliotheek, archief of museum
- Kennis van collectiebeheer (verrijking, valorisatie)
- Kennis van bewaring en preservering van gedrukte materialen (digitalisatie, microfilm, boekbinding)


Gedragsgerichte competenties:
- Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).
- Je werkt klantgericht. Je helpt de klanten op een transparante, integere en objectieve manier (servicegericht handelen).
- Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf voortdurend nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (zichzelf ontwikkelen).
- Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op je voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).

Technische competenties:
- Basiskennis van catalografie
- Basiskennis van collectiebeheer
- Basiskennis van bewarings- en preserveringsmethoden van gedrukte werken
- Basiskennis van dienstverlening

Uw motivatie telt dubbel mee in de eindscore.


Aanbod
Het gaat om een startbaanovereenkomst, wat wil zeggen dat enkel kandidaten die jonger zijn dan 26 jaar in aanmerking komen voor de job.

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangenomen als bibliotheekdeskundige (niveau B). Je krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur per week) voor één jaar (of tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin u 26 jaar wordt).

Uurrooster
Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te presteren tussen 07.00 en 18.00 uur.

Loon
U wordt aangeworven als technische deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. Minimum aanvangswedde: 16.804,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
- Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
- Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
- Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station).
- Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
- 26 verlofdagen per jaar.

Solliciteren
Contactpersoon: Anneleen Wellens
Reageren voor: 18/03/2018

De kandidaturen (motivatiebrief en cv) moeten ten laatste op 18/03/2018 via e-mail worden verstuurd naar het adres: hr@kbr.be met vermelding van de referte (KBR-2018-02).