Wanneer een stad, gemeente of regio voldoet aan de voorwaarden, kan het een dossier indienen om te starten met UiTPAS.

Een beoordelingscommissie bepaalt op basis van de ingediende dossiers welke steden, gemeenten of regio’s in aanmerking komen. De beoordelingscommissie zal een gemotiveerd advies aan de Raad van Bestuur van CultuurNet Vlaanderen formuleren, die op haar beurt de eindbeslissing neemt en de volgorde van de uitrol bepaalt. Dit jaar kunnen steden, gemeenten of regio’s die UiTPAS willen lanceren in 2016 een dossier indienen.

Voorwaarden

Om toe te treden tot het UiTPASprogramma moet een stad, gemeente of regio voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Toepassen van een kansentarief via solidaire kostendeling (tussen rechthebbende, aanbieder en lokale overheid);
  • Voeren van een geïntegreerd participatiebeleid met aandacht voor mensen in armoede;
  • Voeren van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid met vertegenwoordiging van de cultuur-, jeugd-, sport- en welzijnssector;
  • Een divers en uitgebreid aanbod voor UiTPAS openstellen (cultuur, sport, jeugd);
  • Intergemeentelijke samenwerking stimuleren;
  • De mogelijkheid tot integratie van bestaande (vrijetijds)passen onderzoeken;
  • De beeldmerken van UiTPAS en van de Vlaamse overheid gebruiken volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van UiTPAS.
 

Een eigen regio opstarten

In 2017 staat de deur open voor nieuwe regio’s, steden of gemeenten die willen starten in 2018 en in 2017 een dossier willen indienen. Uiterste datum daartoe is 15/4/2017. Ten laatste om 18.00u moeten de dossiers CultuurNet Vlaanderen bereiken. Scan het ondertekende formulier en bezorg het ons via mail op info@UiTPAS.be. U zult steeds een e-mail ontvangen met ontvangstbevestiging. Op dit moment hoeft het dossier nog niet finaal te zijn, maar moet het wel minstens een beeld schetsen van de mogelijke invulling van UiTPAS bij een stad, gemeente of regio. Nadien volgt er feedback van de commissie die de dossiers beoordeelt, waarna er nog een mogelijkheid is om bij te stellen of te vervolledigen.

   • 15/4/2017                    Dossier versie 1 indienen
   • 15/8/2017                    Dossier versie 2 indienen
   • Week van 1/9/2017       Mondelinge toelichting door de kandidaten
   • 1/10/2017                    Definitieve feedback

Dit jaar wordt er ook een presentatiemoment voorzien in de periode tussen de tweede indienronde en de finale feedback. Hierop moet minstens een betrokken medewerker en een politiek verantwoordelijke aanwezig zijn. Voor een regionale aanvraag krijgt de politiek verantwoordelijke het mandaat van alle betrokken besturen. 

Aansluiten bij een bestaande regio

Een tweede mogelijkheid is om aan te sluiten bij een bestaande UiTPAS-regio. In dit geval hoef je geen dossier aan te dienen, maar ga je in gesprek met de regio waar je wenst aan te sluiten. Als aansluitende gemeenten neem je de bestaande afspraken over en ga je dus automatisch ook mee akkoord met de algemene UiTPAS-voorwaarden. Aansluiten bij een bestaande regio kan in principe op elk moment, maar kan pas na goedkeuring door de regio waar je wenst bij aan te sluiten.
Interesse? Neem gerust contact op met de UiTPAS-regio of via info@uitpas.be

 Vragen?

Stuur een mailtje naar info@UiTPAS.be voor meer informatie of een toelichting in jouw stad of gemeente.

Artikels over UiTnetwerk